حدیث

پیامبر خدا صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله :
همچنان که از حرام مى‏ گریزید، از فزونى‏ هاى دنیا نیز بگریزید، و همچنان که مردار را خوار مى ‏شمارید، دنیا را نیز در نظرتان خوار گردانید، و با اندیشیدن درباره آخرت، دل‏هایتان را نورانى کنید، و از فزونى‏ هاى دنیا و کردارهاى بدتان، به درگاه خدا توبه برید تا از سختى روز قیامت برَهید.
منبع: مستدرک الوسائل : ج 12 ، ص 54 ، ح 1396
/ 0 نظر / 7 بازدید