امام صادق علیه السلام :
ما، غیر از صله رحم، چیزى نمى ‏شناسیم که بر عمر بیفزاید، تا آن‏جا که گاهى عمر کسی سه سال است، و وقتى که اهل صله رحم مى ‏شود، خداوند هم سى سال بر عمرش مى‏ افزاید و آن را سى و سه سال مى‏ کند و گاهى عمر کسى سى و سه سال است و قطع رحم مى‏ کند و خداوند هم سى سال از عمر او مى‏ کاهد و عمرش را به سه سال، کاهش مى‏ دهد.
منبع: کافى : ج 2، ص 152، ح 1
/ 0 نظر / 10 بازدید