هم نشین

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

«روزی حواریون به عیسی(ع) عرض کردند: یا روح الله! با چه کسی هم نشینی کنیم؟»

فرمود: «با آن کس که دیدار او خدا را به یاد شما آورد، گفتارش بر دانش شما بیفزاید و کردارش شما را در امر آخرت ترغیب کند».

اصول کافی، ج 1، ص 39

/ 0 نظر / 6 بازدید